Een app om grensoverschrijdend gedrag te melden & bespreekbaar te maken.

#Zouikwatzeggen?

#Zouikwatzeggen? is een app voor organisaties om grensoverschrijdend gedrag te melden en bespreekbaar te maken. De app is een toegankelijke manier om grensoverschrijdend gedrag (anoniem) te melden en ondersteunt daarnaast als iemand hiermee in aanraking komt. #Zouikwatzeggen? zorgt voor een veilige en toegankelijke omgeving om de situatie op te lossen & geeft inzicht in wat er in de organisatie speelt.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan het gaan om roddelen, pesterijen, buitensluiten, intimidatie, verbale en fysieke agressie, discriminatie, conflicten en seksueel getinte opmerkingen of handelingen. Dit kan een nadelige invloed hebben op het werkplezier en verzuim kan toenemen als medewerkers zich niet veilig voelen. Grensoverschrijdend gedrag kan bij ieder gender en leeftijd gebeuren.

Een app kan een zinvolle bijdrage leveren

Veel medewerkers vinden het lastig om melding te doen van ongewenst gedrag; de procedures zijn vaak ingewikkeld of vaag. De app maakt het makkelijk om – eventueel anoniem – een melding te doen. Die komt dan terecht bij een – aangewezen door de organisatie – vertrouwenspersoon of Ombudsman. Zij gaan in gesprek met de melder om te kijken of er actie nodig is of interventies voor de veiligheid op de hele afdeling.

Meerdere organisaties gebruiken de app

De Zouikwatzeggen app is al beschikbaar voor studenten en alle zeventienduizend medewerkers van UMC Amsterdam. Ook medewerkers van het Erasmus MC maken gebruik van de app en de interesse voor de app bij andere zorgorganisaties is inmiddels groot.

Laten we kijken wat voor uw organisatie mogelijk is

Uw organisatie kan aansluiten bij de #Zouikwatzeggen? campagne of we kunnen bespreken hoe we de app kunnen vormgeven en passend maken voor uw organisatie. Bel gerust voor de mogelijkheden.